Chủ tịch của cuộc đời tôi

tất cả là do mình tạo ra

❝ infinity

The Infinity là không có giới hạn

các mạch nguồn sự sống được khơi thôngkỷ nguyên mới đã bắt đầu

Charlemagne / Imperator Augustus

tầm vóc mới, tâm hồn rộng mở, trí tuệ sâu sắcsức sáng tạo giải phóng, sự sống vươn mình

tất cả là do mình tạo ra

TÔI LÀ CHỦ THỂ CỦA SÁNG TẠO

CHỦ TỊCH CỦA CUỘC ĐỜI
CHỦ TRÌ CỦA CUỘC SỐNG
CHỦ NHIỆM CỦA CÔNG TÁC
CHỦ TƯỚNG CỦA SỰ NGHIỆP

心 智 財